Διεξαγωγή δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης

Σας ενημερώνουμε ότι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 20.12.2018, στην αίθουσα της Συγκλήτου (3ος όροφος, Κτίριο Διοίκησης), θα πραγματοποιηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των μελών των Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπών) των διαγωνισμών που προκηρύσσονται στο πλαίσιο των Έργων/Πράξεων που υλοποιεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Το πρωτότυπο κείμενο της Ανακοίνωσης φαίνεται εδώ..