Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β Κύκλος) – Συχνές ερωτήσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ B’ ΚΥΚΛΟ – 1η Έκδοση

 

Ημερομηνία: 14/3/2019

 

Το αρχείο θα συμπληρώνεται και επικαιροποιείται με νεότερες εκδόσεις.

 

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.