Διαδικτυακό Σεμινάριο Ενημέρωσης για τη νέα Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ‘Πιλοτική Δράση Κινητικότητας με τις χώρες διεύρυνσης για τον τομέα της ΕΕΚ’

4 Απριλίου 2019.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο ενημέρωσης (webinar), την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 (14:30 ώρα Βρυξελλών – 15:30 ώρα Ελλάδας), για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στη νέα Πρόσκληση με τίτλο ‘Πιλοτική Δράση Κινητικότητας με τις χώρες διεύρυνσης για τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Κατηγορία 1: Χώρες διεύρυνσης: Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία, Κατηγορία 2: Αφρική’ (Pilot VET mobility scheme with enlargement counties, LOT1: Enlargement countries: Western Balkans and Turkey, Lot 2: Africa)  [EAC/S34/2018].

Σκοπός της Δράσης είναι να συνεισφέρει στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στις χώρες διεύρυνσης και την Αφρική, καθώς και την ενδυνάμωση της διασύνδεσης του τομέα με την αγορά εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο ενημέρωσης (webinar), την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 (14:30 ώρα Βρυξελλών – 15:30 ώρα Ελλάδας), για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στη νέα Πρόσκληση με τίτλο ‘Πιλοτική Δράση Κινητικότητας με τις χώρες διεύρυνσης για τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Κατηγορία 1: Χώρες διεύρυνσης: Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία, Κατηγορία 2: Αφρική’ (Pilot VET mobility scheme with enlargement counties, LOT1: Enlargement countries: Western Balkans and Turkey, Lot 2: Africa)  [EAC/S34/2018]. Σκοπός της Δράσης είναι να συνεισφέρει στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στις χώρες διεύρυνσης και την Αφρική, καθώς και την ενδυνάμωση της διασύνδεσης του τομέα με την αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το διαδικτυακό σεμινάριο στις 04/05/2019 και τη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων EAC/S34/2018 με καταληκτική ημερομηνία 14/05/2019 πατήστε εδώ.