Ενημέρωση για τη διαδικασία αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων – «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

Στο πλαίσιο της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από την πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους
ερευνητές – κύκλος Β’», υποβλήθηκαν 1699 ερευνητικές προτάσεις.

Η αξιολόγησή ξεκίνησε στις 26.02.2019 και μέχρι σήμερα (24.04.2019) η κατάσταση είναι η
εξής:
• Πραγματοποιήθηκαν 3722 αξιολογήσεις.
• Αξιολογήθηκαν 1673 προτάσεις.
• Απορρίφθηκαν 10 προτάσεις (παραβίαση όρων καλέσματος ή αίτημα ακύρωσης της
ερευνητικής ομάδας).

Οι υπόλοιπες προτάσεις βρίσκονται σε αξιολόγηση ή είναι «ορφανές» και αναζητούνται οι κατάλληλοι αξιολογητές/τριες.

Εκτιμάται ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Μαΐου, οπότε και θα δημοσιευθεί η λίστα των υποψήφιων προς
χρηματοδότηση προτάσεων καθώς και η αναλυτική λίστα με την βαθμολογία ανά ερευνητική πρόταση.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία ενστάσεων που διαρκεί μία εβδομάδα και στη συνέχεια θα εκδοθεί η οριστική λίστα των υποψηφίων προς χρηματοδότηση ερευνητικών ομάδων.

Για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ειδοποιηθείτε μέσω email.

Πληροφορίες για την πράξη αναρτώνται στο: https://empedu.gov.gr/