Ενημερωτική Ημερίδα ΑΠΘ για τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie: Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, ΚΕΔΕΑ

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σε συνεργασία με το Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις Marie Sklodowska-Curie (MSCA), διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα (Info Day) με θέμα:

«Δράσεις Marie Sklodowska-Curie (MSCA): Πολυδιάστατες ευκαιρίες χρηματοδότησης για καινοτόμο έρευνα [Υποτροφίες (IF), Δίκτυα Καινοτόμου Εκπαίδευσης στην Έρευνα (ITN), Ανταλλαγές Προσωπικού (RISE) & COFUND]».

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 και ώρα 9:30 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων-ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ).

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν με ομιλίες εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Research Executive Agency, REA), οι οποίοι θα παρουσιάσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης για καινοτόμο έρευνα, καθώς και υποτροφίες έρευνας για έμπειρους ερευνητές. Επίσης, θα παρουσιαστούν ειδικά θέματα αξιολόγησης και εμπειρίες από επιτυχημένες προτάσεις από μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ, το δίκτυο υπηρεσιών EURAXESS, το Εθνικό Σημείο Επαφής MSCA, αλλά και θέματα κινητικότητας επιστημόνων στο ΑΠΘ. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού του ΑΠΘ, Καθηγητής κ. Θεόδωρος Λαόπουλος.

Η ημερίδα απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων Marie Skłodowska-Curie, καθώς επίσης και σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, αλλά και μεταδιδάκτορες που ίσως ενδιαφέρονται για τις παραπάνω ευκαιρίες χρηματοδότησης.

MSCA Info Day_9May2019_FINAL Program_GR

MSCA Info Day_9 May 2019_FINAL Program (1)