Πρόσκληση για συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2019

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απευθύνει πρόσκληση σε δημόσιους φορείς να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2019». Στόχος του διαγωνισμού είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει το αργότερο έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια: Επιτροπή που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας επιλέγει τις καλύτερες υποψηφιότητες σε εθνικό επίπεδο. Οι νικητές της πρώτης φάσης προκρίνονται στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού. Σε αυτό το επίπεδο η επιλογή γίνεται από μια Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή.

Οι κατηγορίες βραβείων είναι οι εξής:

  • Προώθηση Επιχειρηματικότητας
  • Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες
  • Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
  • Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης
  • Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων
  • Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα

Κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να προτείνει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο υποψηφιότητες, από δύο διαφορετικές κατηγορίες. Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, θα βραβευθεί τον Νοέμβριο του 2019 στη Φινλανδία.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας καλεί εκπροσώπους εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ή συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή συμμετοχών μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Μάθετε Περισσότερα

Πηγή: http://www.ekt.gr/el/news/23154