Πρόσκληση συμμετοχής στην ενημερωτική ημερίδα “BLUE_BOOST Info Day” και στην εκδήλωση “BLUE Hackathon”, ΕΒΕΘ, 22 – 23 Μαΐου 2019.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προσκαλεί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση – εμπορία ψαριών κ.α.), να συμμετάσχουν στην ενημερωτική ημερίδα “BLUE_BOOST Info Day” και στην εκδήλωση “BLUE Hackathon”, που θα πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BLUE_BOOST, στις 22 και 23 Μαΐου 2019.

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΒΕΘ θα πραγματοποιήσει την ενημερωτική ημερίδα “BLUE_BOOST Info Day”, διάρκειας περίπου δύο ωρών, στις 22 Μαΐου 2019 και ώρες 11:30 – 14:00, στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου, στο κτίριο επί της οδού Τσιμισκή 29 (2ος όροφος).  Στην εν λόγω ημερίδα θα γίνει παρουσίαση του έργου BLUE_BOOST και ιδίως της τρέχουσας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Καινοτόμων Σχεδίων, για τη Χορήγηση Κουπονιών Καινοτομίας. Κατόπιν, θα υπάρξει κύκλος ερωταπαντήσεων σε σχέση με την Πρόσκληση και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων σε αυτήν.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η δράση Blue Hackathon. Πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία ενισχύει επιπλέον τη γνώση – υποστήριξη για την καινοτομία στους τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» που έχουν παράσχει δύο προηγούμενες  σχετικές δράσεις του έργου, τα σεμινάρια “BLUE LABS” και “BLUE SCENARIO WORKSHOPS”. Θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου 2019, από τις 14:00 έως τις 18:00 και στις 23 Μαΐου 2019, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην ίδια ως άνω αίθουσα, στο κτίριο του ΕΒΕΘ, στην οδό Τσιμισκή 29.

Κατά την πρώτη ημέρα του BLUE Hackathon (22.05.2019), πεπειραμένοι εισηγητές θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προαναφερθείσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του BLUE_BOOST, πραγματοποιώντας παρουσιάσεις σχετικά με τις πιθανές δράσεις του μηχανισμού κουπονιών καινοτομίας, καλές πρακτικές και καινοτομίες στους επιλεγμένους τομείς του  έργου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες και άλλες σχετικές δραστηριότητες όπως η μεταποίηση- εμπορία ψαριών και θαλασσινών, η κατασκευή διχτυών – σχοινιών κλπ) και θέματα κατοχύρωσης πνευματικής – βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τη δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης (23.05.2019), εκπρόσωποι Πολύ Μικρών-Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) των παραπάνω τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τοπικούς Παρόχους Τεχνογνωσίας, οι οποίοι μπορούν να είναι Δημόσιοι/Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέοι Μη Θεσμικοί Φορείς Καινοτομίας (fab labs, maker spaces, co-working spaces, creative hubs κλπ), προκειμένου να εξερευνήσουν εξατομικευμένες ανάγκες καινοτομίας των επιχειρήσεών τους και να δημιουργήσουν νέες, εμβρυικές επιχειρηματικές ιδέες που θα αναπτυχθούν, πιθανώς, μέσω των κουπονιών καινοτομίας του έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι επιχειρήσεων και Πάροχοι Τεχνογνωσίας θα πρέπει να πραγματοποιήσουν 5λεπτη παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους, αν επιθυμούν και με τη χρήση παρουσίασης Powerpoint και θα έχουν τη δυνατότητα στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ τους (επιχειρήσεις – Πάροχοι).

Οι παραπάνω εκδηλώσεις προγραμματίζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου BLUE_BOOST (Πρόγραμμα ADRION), που αποσκοπεί στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών-Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» (αλιεία, ναυπήγηση σκαφών, ιχθυοκαλλιέργεια, νέα υλικά, θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός κλπ) και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων BLUE_BOOST Info Day” και “BLUE Hackathon” και η σχετική αίτηση συμμετοχής διατίθενται στο δικτυακό τόπο του ΕΒΕΘ www.ebeth.gr (Ενότητα Σημαντικά Θέματα), πατώντας εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής τους στο e-mail emmanouilidis@ebeth.grμέχρι τη Δευτέρα 20.05.2019. Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο BLUE_BOOST, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον παραπάνω δικτυακό τόπο του ΕΒΕΘ, στο δικτυακό τόπο του έργουhttps://blueboost.adrioninterreg.eu, καθώς επίσης να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ, στα τηλέφωνα 2310 370181, 180 και 183, αρμόδιοι Γ. Εμμανουηλίδης, Αντ. Μπούμπουλας και Ερ. Παπαδημητρίου.