Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα ENI CBC Med Programme

Κάθε οργανισμός μπορεί να υποβάλλει μία πρόταση ανά Priority (βλ. guide for applicants, 4.4.1). Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, Γραφείο  Ε110, barbo@uom.edu.gr) έως και τις 03/06/2019. 

ENI CBC Med, a hub for cooperation in the Mediterranean

Home to some of the world’s most ancient civilizations, hub for trade and transport, unique hotspot for biodiversity, the Mediterranean faces a multitude of common challenges, including climate change, pollution, youth unemployment and social inequality.

Acting together to address these challenges and improve the lives of men and women across the region is the impetus for the 2014-2020 ENI CBC “Mediterranean Sea Basin Programme”. ENI CBC Med is the largest Cross-Border Cooperation (CBC) initiative implemented by the EU under the European Neighbourhood Instrument (ENI).

The Programme brings together the coastal territories of 14 EU and partner countries in view of fostering fair, equitable and sustainable development on both sides of the EU’s external borders.

Through calls for proposals, ENI CBC Med finances cooperation projects for a more competitive, innovative, inclusive and sustainable Mediterranean area.

 

Deadline for the submission of project proposals: 3rd of July 2019 at 1 pm (CET).

Proposals shall be submitted only through the online application form: www.enicbcmed.eu/eform. Applications sent by other means will not be accepted.

E-application form user guide

 

Key documents
1. Text of the call for proposals

2. Guidelines for Applicants

3. Terms of Reference

Mandatory documents to be uploaded in the online application form
Documents to support the preparation of project proposals
Documents published for information
National information

 

Κάθε οργανισμός μπορεί να υποβάλλει μία πρόταση ανά Priority (βλ. guide for applicants, 4.4.1). Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων (κ. Βαρβάρα Βάμβουρα, Γραφείο  Ε110, barbo@uom.edu.gr) έως και τις 03/06/2019. 

 

Αρχική δημοσίευση: 26/3/2019