ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΚΕ

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (2) εξωτερικούς συνεργάτες.
Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος_ΠΑΚΕ_12240_24.05.2019.pdf
ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ