Κατηγορία: Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_POP-MACHINA

Δημοσίευση από στις 30/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «Pop-Machina»  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΕΙΑ

Δημοσίευση από στις 22/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη:  

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_MAGYC

Δημοσίευση από στις 22/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ_Β

Δημοσίευση από στις 20/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ_Α

Δημοσίευση από στις 20/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Δημοσίευση από στις 20/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Διευκρινιστικές Οδηγίες για την υπ’αριθμ. 16190/16.07.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δημοσίευση από στις 2/8/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Διευκρινίζεται ότι για την βαθμολόγηση των υπ’ αριθμ. 3 έως 9 Κριτηρίων Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 16190/16.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμβάσεις εργασίας κ.λ.π.) θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί […]

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_SMecoMP

Δημοσίευση από στις 17/7/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) συνεργάτη:

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_MESON

Δημοσίευση από στις 17/7/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) συνεργάτη:

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_SDK4ED

Δημοσίευση από στις 17/7/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) συνεργάτη

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ERASMUS

Δημοσίευση από στις 17/7/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_SDK4ED

Δημοσίευση από στις 10/7/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευση από στις 27/5/19 σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΚΕ

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (2) εξωτερικούς συνεργάτες. Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος_ΠΑΚΕ_12240_24.05.2019.pdfΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_EUVadis

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη.Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος_EUVadis_12246_24.05.2019 ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_EUVadis_12246_24.05.2019

Περισσότερα »