Διοργάνωση Σεμιναρίου Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα — ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Διοργάνωση Σεμιναρίου Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα, 20-21 Ιουνίου 2019, Αθήνα

Από Πέμπτη 20 Ιουν 2019 –  10:00am

Έως Παρασκευή 21 Ιουν 2019 – 04:00pm

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διοργανώνουν Σεμινάριο Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα (τομείς προτεραιότητας Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση),στις 20 και 21 Ιουνίου 2019στην Αθήνα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη (Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά).

Το σεμινάριο διεξάγεται στο πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE και επικεντρώνεται στη συγγραφή προτάσεων LIFE. Σκοπός του είναι η αύξηση του αριθμού και η βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων βάσει και των απαιτήσεων του Πολυετούς Προγράμματος Εργασίας 2018-2020, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των ελληνικών φορέων από το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο.

Το σεμινάριο που αφορά στο υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα, θα είναι διήμερης διάρκειας και θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

Πέμπτη 20 Ιουνίου, 10:00 – 16:00
Θεματολογία Υποπρογράμματος – Τομείς Προτεραιότητας
Λογικό υπόβαθρο – Κατάστρωση λογικού πλαισίου
Κατάστρωση πλαισίου δράσεων
Ποσοτικοποίηση

Παρασκευή 21 Ιουνίου, 10:00 – 16:00Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία
Δαπάνες/Προϋπολογισμός και κοστολόγηση δράσεων
Περιεχόμενα/Φόρμες πλήρους πρότασης

Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εργαστούν πάνω στην υποβολή ενδεικτικών προτάσεων.

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και οι εγγραφές για το σεμινάριο θα πραγματοποιηθούν έως την Τρίτη 18/06.

Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται στον σύνδεσμο 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxZU-Zj0qLFddDcopwHlR4G1RiCV6j7hAzyvZPZnDw7zOj7w/viewform

Απαιτείται η παρουσία των συμμετεχόντων και τις 2 ημέρες. Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω φόρμα απαιτείται η συνοπτική περιγραφή της ιδέας της πρότασης προς υποβολή. Όλες οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αρχική ανακοίνωση ΈΛΚΕ: 22/5/2019, https://elke.uom.gr/2019/05/22/διοργάνωση-σεμιναρίου-συγγραφής-προ/