ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_POP-MACHINA

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο “Pop-Machina”