Πρόσκληση σε διαβούλευση για το πρόγραμμα HORIZON EUROPE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε διαδικτυακή διαβούλευση σχετικά με τη Στρατηγική Υλοποίησης (Implementation) 2021-2027 του Ορίζοντα Ευρώπη, του νέου προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας. Η διαβούλευση αφορά θέματα όπως:

– Διαδικασία υποβολής προτάσεων

– Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων

– Νομικοί και οικονομικοί κανονισμοί του προγράμματος (Model Grant Agreement)

– Οικονομικοί έλεγχοι (audits)

– Διαδικασία Reporting

– Dissemination & exploitation

– Synergies

Το ερωτηματολόγιο, καθώς και το σχετικό υποστηρικτικό κείμενο (Orientation Document) είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_Implementation

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ως Εθνικό Σημείο Επαφής καλεί τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή καθώς έτσι θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους για σημαντικά θέματα και να επηρεάσουν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, το σχεδιασμό του προγράμματος που βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Επιπλέον το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ θα διοργανώσει σχετική εκδήλωση στις 31 Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα (σχετική πρόσκληση / ανακοίνωση προσεχώς) με σκοπό να συζητηθούν τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και οι απόψεις των ελληνικών φορέων με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι παράλληλα η ΕΕ διεξάγει διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο (Strategic Planning) 2021-2027 του Ορίζοντα Ευρώπη, η οποία θα παραμείνει ανοικτή έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019, και είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024

Θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε εάν συμμετέχετε στην διαδικασία διαβούλευσης.

Περισσότερες πληροφορίες: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, 2810391943, 210 3607690, praxi@praxinetwork.gr