Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης BiodivClim COFUND Action 2019-2020 BiodivERsA call on Biodiversity and Climate Change

Στο πλαίσιο της δράσης  BiodivClim COFUND Action, ανακοινώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2019, κοινή πρόσκληση στον τομέα της Βιοποικιλότητας και της Κλιματικής Αλλαγής “2019-2020 BiodivERsA call on Biodiversity and Climate Change” για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη:

Στην προκήρυξη συμμετέχουν 34 χρηματοδοτικοί φορείς από 26 χώρες και έχουν διασφαλίσει -μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή[1]– συνολική χρηματοδότηση ύψους 26Μ €.

Οι χώρες που συμμετέχουν στην προκήρυξη είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βραζιλία (Πολιτεία του Σάο Πάολο), Βραζιλία[2], Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Νότια Αφρική, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία, Τυνησία, Τουρκία και Φινλανδία.

Επισημαίνουμε ότι όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν στις προτάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους εθνικούς κανόνες των χρηματοδοτικών  φορέων στις χώρες τους. Στο κείμενο προκήρυξης  θα βρείτε  το αντίστοιχο παράρτημα που αφορά την ελληνική συμμετοχή.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης όπως έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι τέσσερις[3]:

  • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
  • Climate-biodiversity feedback processes
  • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
  • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change

Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι μέγιστης διάρκειας  30 μηνών.

  • Η καταληκτική  ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων σε πρώτο στάδιο είναι η 5η Νοεμβρίου 2019, 16:00 (CET)
  • Η καταληκτική  ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων σε δεύτερο στάδιο είναι η 10η  Απριλίου 2020, 16:00 (CET)

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 750.000,00 €.

Το ποσό  των 750.000,00   της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00€,  ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο  και μέχρι 250.000,00€  ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή,  σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης, όπως θα περιγράφονται αναλυτικά σε σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς υποψήφιους της κοινής πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.biodiversa.org/1587.

Παρέχεται  η δυνατότητα για εύρεση εταίρων στον παρακάτω σύνδεσμο: https://proposals.etag.ee/biodivclim/partner-search

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κυρίες Άννα Ρόζενμπεργκ, τηλ.: 213 13 00 095, a.rosenberg@gsrt.gr  και  Εύη Αφεντάκη, τηλ.: 213 13 00 112, pafe@gsrt.gr

Ενημέρωση από τον ιστότοπο της δράσης για τη διοργάνωση ενημερωτικού webinar στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 15:00-16:30 CEST  και σχετικά έγγραφα με τις προσκλήσεις θα βρείτε εδώ:.

SAVE THE DATE

An information webinar will be organised on September 13, from 15:00 to 16:30 CEST (local time in Brussels) to answer all your questions about this call. 

To participate, register HERE!

 

CALL DOCUMENTS

  • Consult the complete call documents (including the scientific call text, more information on procedures, evaluation criteria, etc.)
  • Consult the pre-proposal application form (.doc version) – for information only, submission of pre-proposals has to be done online only, via the EPSS. 
  • Consult the full proposal application form (.doc version) – for information only, submission of full proposals has to be done online only, via the EPSS. 

[1]  Η συμβολή της ΕΕ θα οριστικοποιηθεί με την υπογραφή του Συμβολαίου του BiodivClim COFUND Action

[2] Οι παρακάτω πολιτείες της Βραζιλίας θα συμμετέχουν στην προκήρυξη με τη στήριξη του CONFAPAlagoasAmazonasBahiaDistrito FederalEspirito SantuGoiasMaranhaoMato GrossoMato Grosso do Sul,Minas GeraisParaibaParanaPernambucoRio de JaneiroRio Grande do SulSanta Catarina

[3] πάντα σε συμφωνία  με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση.