Απόφαση της υπ΄αριθμ. 260/27-08-2019 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης και του ποσού χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις οδικώς μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ΄ αριθμ. 260/27-08-2019 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφασίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης και του ποσού χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις οδικώς μετακινήσεις στο εξωτερικό, ως εξής:  

«Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφάσισε στο πλαίσιο των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΛΚΕ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται με Ι.Χ. αυτοκίνητο στο εξωτερικό να χρησιμοποιείται το Διαδικτυακό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Erasmus +) και η κάλυψη των δαπανών ταξιδιού (όχι των εξόδων διαμονής & διαβίωσης) να γίνεται με βάση τον κάτωθι πίνακα, όπου διανυόμενη απόσταση νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προσέλευσης και του τόπου προορισμού, ενώ το ποσό αντιστοιχεί στη χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού προς και από τον τόπο προορισμού.

Το Διαδικτυακό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :

 

Διανυόμενη απόσταση  Ποσό
Μεταξύ 10 και 99 χλμ 20 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 100 και 499 χλμ 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 χλμ 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
8000 χλμ ή άνω 1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Επισημαίνεται ότι για την εκκαθάριση ο μετακινούμενος, μαζί με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση,  δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσει στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ πρόσφορα στοιχεία (π.χ. διόδια, εισιτήρια ακτοπλοϊκών εισιτήριων) που αποδεικνύουν τη πραγματοποίηση της μετακίνησης με αυτοκίνητο Ι.Χ.»