Συντάκτης: ef.efthimiadis@uom.edu.gr

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα Ερευνητικά Βραβεία

Δημοσίευση από στις 16/3/20 σε Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 282/27-02-2020 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ με την οποία προκηρύχθηκε ο νέος κύκλος των Ερευνητικων Βραβείων και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του “κορωνοϊού” και την προστασία των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε η κατάθεση των αιτήσεων με τα συνημμένα άρθρα να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στο email christinapap@uom.edu.gr. (τηλ 230) […]

Περισσότερα »

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

Δημοσίευση από στις 16/3/20 σε Ανακοινώσεις

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838, αρ. φύλλου 783/10-3-2020) και τη σχετική ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σας ενημερώσουμε ότι η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ θα συνεχίσει να λειτουργεί, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους εργαζομένους, τα μέλη ΔΕΠ και τους επισκέπτες με στόχο τη μείωση της εξάπλωσης του “κορωνοϊού”. Η […]

Περισσότερα »

Απόφαση της υπ΄αριθμ. 260/27-08-2019 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης και του ποσού χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις οδικώς μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Δημοσίευση από στις 1/10/19 σε Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ΄ αριθμ. 260/27-08-2019 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφασίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης και του ποσού χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις οδικώς μετακινήσεις στο εξωτερικό, ως εξής:   «Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφάσισε στο πλαίσιο των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΛΚΕ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τις μετακινήσεις […]

Περισσότερα »