Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη Δράση “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – INNOVATION CLUSTERS”, 5 και 8 Νοεμβρίου 2019

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διοργανώνει στην Αθήνα, στις 5 Νοεμβρίου 2019 (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)  και τη Θεσσαλονίκη, στις 8 Νοεμβρίου 2019 (Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας NOESIS) ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με τη συγχρηματοδοτούμενη Δράση “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – INNOVATION CLUSTERS”.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.  

Για δηλώσεις συμμετοχής θα μπορείτε να κάνετε εγγραφή τις προσεχείς ημέρες απο σχετικό σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί στην παρούσα σελίδα.