Έκδοση πρόθεσης συνεργασίας ΦΥ στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης”

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17504/14-10-2019  3ης Προκήρυξης της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (http://www.elidek.gr/2019/10/25/1i-tropopoiisi-3is-prokiryxis-drasis-epistimi-kai-koinonia-me-titlo-komvoi-ereynas-kainotomias-kai-diachysis/), και για την έκδοση των προβλεπόμενων επιστολών πρόθεσης συνεργασίας από μέρους του Φορέα Υποδοχής, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων, Γραφείο Ε110, τηλ. 2310.891.437), το συντομότερο δυνατό και πάντως έως το αργότερο την Παρασκευή  22/11/2019:

 Αίτημα α) ορισμού επιστημονικά υπευθύνου υπό την αίρεση της έγκρισης της πρότασης και β) έκδοσης επιστολής πρόθεσης συνεργασίας από τον ΕΛΚΕ ως Φορέα Υποδοχής της πρότασης με τίτλο «…» (στα ελληνικά και στα αγγλικά) και ακρωνύμιο «…», στο πλαίσιο της 3η Προκήρυξης της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης»,

έτσι ώστε να εξεταστεί εγκαίρως από το αρμόδιο συλλογικό όργανο.