Δημόσια διαβούλευση για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων για να αξιολογήσει τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην υποστήριξη της απασχόλησης και της κινητικότητας κατά την περίοδο 2014-2018 (αφορά το ΘΣ8, με εξαίρεση την υποστήριξη στην απασχόληση των νέων που έχει καλυφθεί σε προηγούμενη διαβούλευση).

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα βοηθήσουν την Επιτροπή να αντλήσει διδάγματα σχετικά με το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες αυτές στο μέλλον, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές και εστιασμένες. Μεταξύ άλλων, θα αποτιμηθεί αν ενθαρρύνθηκαν περαιτέρω οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και ποιο ήταν το πλέον αποτελεσματικό είδος στήριξης.

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα διαρκέσει έως τις 6 Ιανουαρίου 2020.

Συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή: https://empedu.gov.gr/dimosia-diavoyleysi-gia-ti-symvoli-toy-eyropaikoy-koinonikoy-tameioy-ekt-stin-proothisi-tis-apascholisis-kai-tis-kinitikotitas/