ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης