ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Erasmus+ 2020 Τομέας: Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΜΣ/ΙΚΥ, η Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για το 2020, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3445-anakoinosi-anotati-ekpaidefsi-2020 , καθώς και Τα 10 βήματα για την κατάθεση μιας αίτησης στο Erasmus+ 2020 .

Όλες οι αιτήσεις για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι στα αγγλικά και σε μορφή WEB και μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=HE  (συνδεθείτε μέσω του EU-Login).

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Φεβρουαρίου 2020 για τις δράσεις της Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού  Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΑ103, ΚΑ107) & τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ομίλου (ΚΑ108) και η 24η  Μαρτίου 2020 για τη δράση των Στρατηγικών Συμπράξεων (ΚΑ203).

Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ 2020 .