Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις(4) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»