2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2020/01/2h-Prokiriski-Meli-DEP_08.01.2019_2_diaygeia.pdf