Ημέρα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα – Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

Ενημερωτική Δράση

Ημέρα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα

την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 στην Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ώρα έναρξης: 09:30