Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems”(EXA2PRO)