Στόχοι και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. – Ενημερωτική Εκδήλωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο: Στόχοι και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τόσο η τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά στις χρηματοδοτήσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την έρευνα, όσο και οι στόχοι του φορέα για το αμέσως επόμενο διάστημα. Επίσης στην εκδήλωση θα γίνει ενημέρωση για τη 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις-σχόλια και συζήτηση με τους εκπροσώπους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Πρόγραμμα της εκδήλωσης: https://www.rc.auth.gr/Documents/Uploaded/90f2c5c3-d350-42bc-8637-981238075ad7.pdf