Πρόσκληση εγγραφής στη βάση αξιολογητών του προγράμματος «Εταιρική Σχέση για την Ερευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου» (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) – PRIMA

Η Γραμματεία του Ιδρύματος PRIMA καλεί εμπειρογνώμονες να εγγραφούν στην βάση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη των αναγκών της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος και παρακολούθησης των έργων που θα χρηματοδοτηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του PRIMA (http://prima-med.org ) ή να μεταβούν απευθείας στη σχετική ενότητα μέσω του συνδέσμου http://prima-med.org/register-as-an-expert/ για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την καταχώριση των στοιχείων τους. Προθεσμία εγγραφής έως τις 15 Φεβρουαρίου 2020.

Σχετικό αρχείοCall-for-expressions-of-interest-Experts-AWP2020