2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ, έχουν αναρτηθεί

Συχνές Ερωτήσεις και Πρότυπα Έγγραφα:

http://www.elidek.gr/call/2i-prokiryxi-ereynitikon-ergon-el-id-e-k-gia-tin-enischysi-melon-dep-kai-ereyniton-trion/