Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838, αρ. φύλλου 783/10-3-2020) και τη σχετική ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σας ενημερώσουμε ότι η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ θα συνεχίσει να λειτουργεί, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους εργαζομένους, τα μέλη ΔΕΠ και τους επισκέπτες με στόχο τη μείωση της εξάπλωσης του “κορωνοϊού”.

Η υπηρεσία θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περιορίζοντας τις επισκέψεις στους χώρους των γραφείων της ΜΟΔΥ, κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα ανακοινώνεται ότι:
1. Όλες οι διαδικασίες που μπορούν να υλοποιηθούν από τις/τους ΕΥ ηλεκτρονικά (π.χ. έντυπα Δ5, Δ6, Δ2, κ.λπ.) θα υλοποιούνται υποχρεωτικά με αυτό τον τρόπο.

2. Η ενημέρωση και η συμβουλευτική θα πραγματοποιείται μόνο τηλεφωνικά

3. Για έγγραφα που δεν δύναται να υλοποιηθούν ηλεκτρονικά π.χ. εντολές πληρωμής με πρωτότυπα παραστατικά, συμβάσεις  κ.λπ. Ο/Η Ε.Υ. μπορεί να υποβάλλει φάκελο στο θυρωρείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ