Ενημέρωση Δικτύου ΠΡΑΞΗ για ένταξη της Ελλάδας στις χώρες «widening»

Σύμφωνα με ενημέρωση που απέστειλε ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ κος Παναγιώτης Καρνιούρας όσον αφορά στην «εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη της αλλαγής «status» της Ελλάδας στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027), σύμφωνα με την οποία πλέον θα εντάσσεται στις ”widening” χώρες. Η αλλαγή αυτή προσφέρει νέες ευκαιρίες στα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας για βελτίωση των επιδόσεων στην καινοτομία. Θα έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμιστούν συνεργαζόμενα με αντίστοιχα ιδρύματα άριστων επιδόσεων άλλων χωρών και να είναι επιλέξιμα ως συντονιστές των κυρίων δράσεων «ERA Chairs», «Twinning» και «Teaming».

Διαβάστε σχετικά την αναφορά/ανάλυση, που επιμελήθηκε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με την ιδιότητά του Εθνικού Σημείου Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, σχετικά με την Ειδική Δράση Μέτρων «Spreading Excellence Widening Participation” και το online φυλλάδιο (https://lnkd.in/dfeVZfy ).