Διαγωνισμός MyGalileoDrone

To European Global Navigation Satellite Systems Agency (GSA) προκηρύσσει τον διαγωνισμό MyGalileoDrone.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η δοκιμή και η προετοιμασία για εμπορική αξιοποίηση μιας εφαρμογής ή/και υπηρεσίας βασισμένης σε drone με χρήση παροχής της τοποθεσίας ή/και της ακριβούς ώρας με δέκτη του Galileo.

Τα 4 βραβεία συνολικού ύψους 230.000€, είναι κατανεμημένα ως εξής:

Κριτήρια βράβευσης

Τα παρακάτω κριτήρια θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση κατά τη διάρκεια και των τριών σταδίων του διαγωνισμού:

Θα επιλεγούν 30 ομάδες. Κάθε ομάδα θα προτείνει μια εφαρμογή που να προορίζεται για χρήση σε μια από  τις παρακάτω αναπτυξιακές περιοχές:

Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: 31 Αυγούστου 2020

Φάσεις διαγωνισμού:

Φάση 1: 15 Σεπτεμβρίου 2020 (Αξιολόγηση και ανακοίνωση ομάδων που θα προχωρήσουν στη φάση της ανάπτυξης)

Φάση 2: 30 Νοεμβρίου 2020 (Ανάπτυξη εφαρμογής/υπηρεσίας με υποβολή πρωτοτύπων/δειγμάτων)

Φάση 3: 15 Δεκεμβρίου 2020 (Αξιολόγηση Φάσης 2 και ανακοίνωση των επιλεγμένων ομάδων για συμμετοχή στον τελικό)

Ολοκλήρωση διαγωνισμού: 28 Ιανουαρίου 2021

Εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: https://www.gsa.europa.eu/MyGalileoDrone