Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων»

Δημοσιεύθηκαν Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» του ΕΠΑνΕΚ.

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις της Δράσης εδώ.

Πηγή: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1049&fbclid=IwAR1Fja1SR-p19FTl0xjEx78xLhXQ31-10awXKEtHEy-gZAB2POz7dbEAu3w