Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων ως απάντηση στην κρίση του COVID-19 με καταληκτική ημερομηνία 29 Οκτωβρίου  2020 (12 μμ ώρα Βρυξελλών).

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων, συνεπεία της κρίσης του COVID-19, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την παροχή ευκαιριών μάθησης για όλους, μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και εργαλείων.

Η πρόσκληση αυτή έχει δύο βασικές προτεραιότητες:

Α. H πρώτη προτεραιότητα αφορά στην ενίσχυση της ετοιμότητας παροχής ψηφιακής εκπαίδευσης και απευθύνεται στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Σχολικής και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Β. H δεύτερη προτεραιότητα στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και απευθύνεται στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (όσον αφορά στους τομείς της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης).

Στο πλαίσιο της πρώτης προτεραιότητας  (ενίσχυση της ετοιμότητας παροχής ψηφιακής εκπαίδευσης) εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων μπορούν να συνεργαστούν με άλλους φορείς μεταξύ των οποίων και παρόχους ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάπτυξη ποιοτικού, πρωτότυπου και ευέλικτου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο θα προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Στο πλαίσιο της δεύτερης προτεραιότητας (ενίσχυση της δημιουργικότητας) οργανισμοί στους τομείς της τυπικής εκπαίδευσης, μπορούν να συνεργαστούν με φορείς της άτυπης και της μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και με οργανισμούς του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα, με σκοπό την ενδυνάμωση της σημερινής και των μελλοντικών γενεών, ανεξάρτητα από το κοινωνικό και πολιτιστικό τους υπόβαθρο, ώστε  να  αντιμετωπίσουν με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο τις προκλήσεις που έχει δημιουργήσει η κρίση του COVID-19 στην τοπική τους κοινωνία ή στο άμεσο περιβάλλον τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε εδώ: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3589-sympliromatiki-anakoinosi-tis-ems-iky-gia-tin-prosklisi-stratigikon-symprakseon-2020-me-skopo-tin-antimetopisi-tis-krisis-tou-covid-19