Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας – Παράταση υποβολής προτάσεων

Ημερομηνία Λήξης: 30/11/2020

 

http://www.pepkm.gr/attachments/pr146/ADA_AP_PR_146.3d_5.0.pdf