Διαδικτυακό Σεμινάριο για τον Ορίζοντα 2020 / Ορίζοντα Ευρώπη την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020