Διαδικτυακό Σεμινάριο για τον Ορίζοντα 2020 – Ορίζοντα Ευρώπη, Παρασκευή 9/10/2020

Διαδικτυακό Σεμινάριο 

Ορίζοντας 2020 / Ορίζοντας Ευρώπη

την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 

ώρα έναρξης: 09:50