3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες – 1η τροποποίηση

http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2020/09/3η-Προκήρυξη-ΥΔ_1η-Τροποποίηση.pdf