Μετακινήσεις Συμβασιούχων έργων ΕΛΚΕ

Οδηγίες για τους συμβασιούχους που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση μετακίνησης:

Όταν εγκριθεί θα σας εμφανίσει Εκτύπωση. Το Αποθηκεύετε και το στέλνετε με email στον ΕΛΚΕ (proelke@uom.edu.gr). Σφραγίζεται και σας επιστρέφεται πίσω ηλεκτρονικά με email.