Ενημέρωση για μεταφορά υπολοίπων Ετήσιων Προϋπολογισμών του 2020 και Υποβολή Ετήσιων Προϋπολογισμών των έργων για το έτος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί :

α)  η διαδικασία της μεταφοράς των υπολοίπων  των απευθείας αναθέσεων  στο τρέχον έτος 2021 (ανατροπή)  και

β) η αποδέσμευση των υπολοίπων των ετησίων προϋπολογισμών του 2020 όλων των έργων μέσω της αυτόματης προσαρμογής των ποσών του ετήσιου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης στο ύψος των δαπανών  για το έτος 2020.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα εμφανίζονται  στην κάρτα έργου στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2021 ως Αδιάθετο Υπόλοιπο Συνολικού Προϋπολογισμού σε κάθε κατηγορία δαπάνης που εμφανίζεται στον ετήσιο προϋπολογισμό.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών πρέπει  να πραγματοποιήσετε αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του 2021 ( έντυπο Δ4 https://elke.uom.gr/doc_type/administrative/ ) χρησιμοποιώντας τα αδιάθετα ποσά του συνολικού προϋπολογισμού.

Ειδικότερα τα έργα που λήγουν έως 31/12/2021 επιβάλλεται να κάνουν χρήση όλου του αδιάθετου ποσού του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Συνιστάται ο ετήσιος προϋπολογισμός  του κάθε έργου να είναι ρεαλιστικός και βάσει των πραγματικών δαπανών και αναθέσεων που πρόκειται να γίνουν στο έτος 2021.

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα έντυπα των ετήσιων προϋπολογισμών Δ4 ΓΛΚ  για όλα τα έργα πλην των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στα email : ichioti@uom.grsliapi@uom.gr ( τηλ. επικοινωνίας :2310891111 – 251) και τα έντυπα για ΠΜΣ flazidis@uom.gr , kaligiam@uom.edu.gr (τηλ. Επικοινωνίας: 2310891114 – 418).

Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής οι  Επιστημονικά Υπεύθυνοι  μπορούν  να υποβάλλουν  φάκελο στο θυρωρείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπόψη κ.κ.  Ι. Χιώτη, Σ. Λιάπη και για τα ΠΜΣ κ.κ.  Φ. Λαζίδης, Κ.Γιαμαλή.

 

 

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ