Ανακοίνωση: Υποβολή αιτήσεων για ερευνητική επιχορήγηση στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας – Ζ’ Κύκλος

Σε συνέχεια δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας, σας γνωστοποιούμε ότι η αρχική προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα τηρηθεί απαρέγκλιτα και κατά συνέπεια δε θα δοθεί παράταση στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους για ερευνητική επιχορήγηση από 01/03/2021 έως 31/03/2021.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο email: charamalio@uom.edu.gr.