Χρονοδιάγραμμα ενεργειών σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης του ποσοστού από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας του 7%_Ανά_Έτος pdf