Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Empowering Businesses Seeking Growth” – Project Acronym: SeeG και κωδικό MIS 5070714

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο(2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Empowering Businesses Seeking Growth”- Project Acronym: SeeG, Interreg Greece- Bulgaria 2014-2020 και κωδικό MIS 5070714.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ