Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE)”

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση  δύο (2) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ” Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SMARTCLIDE)”.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ