354/2-12-2021 απόφαση για την παράταση ισχύος της διαδικασίας κλεισίματος ακίνητων έργων και ανοίγματος νέου έργου αντίστοιχης ερευνητικής δραστηριότητας

Στην υπ’ αριθμ. 354/2.12.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εγκρίθηκε η παράταση της ισχύος της διαδικασίας κλεισίματος ακίνητων έργων και ανοίγματος νέου έργου με αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα έως τις 31/12/2023.

354 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ