Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Η στάση της αναδυόμενης εξαιτίας της κρίσης διασποράς απέναντι στην Ελλάδα – CR.E.DI.T.T.GR

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Η στάση της αναδυόμενης εξαιτίας της κρίσης διασποράς απέναντι στην Ελλάδα – CR.E.DI.T.T.GR”, για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ