ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υποστηρικτικές Λειτουργίες Διοικητικών Διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ