Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η | Ενημερωτική εκδήλωση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ “Χρηματοδότηση και Υποστήριξη της Καινοτομίας στον Ορίζοντα Ευρώπη ” | Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

στην ενημερωτική εκδήλωση

 

«Χρηματοδότηση και Υποστήριξη της Καινοτομίας στον Ορίζοντα Ευρώπη»

 

Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη

σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση
«Χρηματοδότηση και Υποστήριξη της Καινοτομίας στον Ορίζοντα Ευρώπη»
που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.30 – 13.30.

 

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Προσκεκλημένοι ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσουν τα προγράμματα του τρίτου Πυλώνα (χρηματοδοτικές ευκαιρίες και εργαλεία υποστήριξης):

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) – Εργαλεία και προκηρύξεις του 2022: Ανδρέας ΛυμπέρηςHead of SectorEuropean Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)

Ευρωπαϊκά Οικοσυστήματα Καινοτομίας (ΕΙΕ) – Προκήρυξη του 2022: Χριστίνα ΝάνουPolicy AdviserEuropean Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΙΤ) – Ανοιχτές προκηρύξεις και κοινές δράσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: Κατερίνα ΣερέτηHead of Stakeholder Relations SectionEuropean Institute of Innovation and Technology (EIT)

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Ελλάδας και της Κύπρου, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τις υποστηρικτικές δράσεις κάτω από τον πυλώνα 3 του Ορίζοντα Ευρώπη «Καινοτόμος Ευρώπη». Ο συγκεκριμένος πυλώνας αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί μέσα από την εναρμόνιση και διασύνδεση των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας. Σημαντικά στοιχεία του Πυλώνα 3 είναι η στήριξη της ρηξικέλευθης καινοτομίας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, η συστηματική συνεργασία των εθνικών και περιφερειακών οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας, καθώς και η ανάπτυξη Κοινοτήτων Γνώσης & Καινοτομίας (Knowledge Innovation Communities) μέσω του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ). Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα συγκεκριμένα προγράμματα, προκηρύξεις και εργαλεία. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν από τους εθνικούς εκπροσώπους του προγράμματος οι υποστηρικτικές δράσεις που σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο, που στοχεύουν στη τη βελτίωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και οι επιδόσεις στις συμμετοχές για τον πρώτο χρόνο ολοκληρωμένης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι δράσεις υποστήριξης της καινοτομίας που προσφέρει το Enterprise Europe Network, το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, απαιτείται εγγραφή εδώ.

 Η υποβολή ερωτήσεων, πριν και κατά τη διάρκεια της ημερίδας, μπορεί να γίνει μέσω sli.do εδώ (#230 535).

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Κατερίνα Παπαδούλη | papadouli@praxinetwork.gr | 210 3607690

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ | Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη