ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: “ΦΥΛΟ ΚΑI ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ”