ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης»