Προκήρυξη «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη με τίτλο «Χρηματοδότηση της ΒασικήςΈρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)», η οποία συμπεριλαμβάνεται στον άξονα 4.5 «Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0») με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU).

Στόχος της προκήρυξης είναι η χρηματοδότηση πρωτότυπων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Η συνολική δαπάνη της προκήρυξης ανέρχεται στα 58 εκατ. ευρώ, ενώ η αιτούμενη διάρκεια της έργων δύναται να είναι από 18 έως 24 μήνες.

Έναρξη Υποβολών: Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

https://www.elidek.gr/call/11138/ 

ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_52921_1.Προκήρυξη-16618-Υποέργο-1-ΕΛΙΔΕΚ_v1.0

Προκήρυξη-16618-Υποέργο-1-ΕΛΙΔΕΚ_v1.0-52921-ΑΔΑ